Privacyverklaring De Earrebarre

Artikel 1: Inleiding
Hieronder vindt u de privacyverklaring van De Earrebarre. Wij zijn gevestigd aan de Horst 2-A te Hurdegaryp en we staan ingeschreven onder KvK-nummer 65027175
In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens
2.1 De Earrebarre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
➢ Naam
➢ Adres
➢ Woonplaats
➢ Telefoonnummer
➢ E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
➢ Het verlenen en factureren van onze diensten
➢ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
➢ Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)
2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen diensten bij ons af te nemen.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag te allen tijde de gegevens die De Earrebarre van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 4: Derden
4.1 De Earrebarre verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website
De Earrebarre houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn
De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging
De Earrebarre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.